Άκουε πολλά, λάλει καίρια.

ΒΙΑΣ Ο ΠΡΙΗΝΕΥΣ
  • Κοινοβουλευτικός έλεγχος

Ποιοι αφήνουν το ιστορικό Βαρβάκειο σχολείο να υπολειτουργεί;

Προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Ποιοι αφήνουν το ιστορικό Βαρβάκειο σχολείο να υπολειτουργεί;»

Το Βαρβάκειο είναι, ως γνωστόν, ένα σχολείο με ιστορία 150 χρόνων, παράλληλη με την ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους και με ιδιαίτερα διαπρεπείς αποφοίτους, όπως ο Γεώργιος Δροσίνης, ο Ιωάννης Κονδυλάκης, ο Μανώλης Τριανταφυλλίδης, ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ο Βασίλης Ρώτας, ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, ο Κώστας Αξελός, ο Βλάσσης Κανιάρης, ο Αντρέας Φραγκιάς, ο Τίτος Πατρίκιος, και πολλοί άλλοι.

Το ιστορικό, όμως, αυτό σχολείο βρίσκεται πλέον σε οριακή κατάσταση: η σχολική χρονιά στο Γυμνάσιο ξεκίνησε με 63 ώρες κενά, ενώ εξακολουθεί μέχρι σήμερα, τέλος Οκτωβρίου, να υπολειτουργεί με κενά 26 ωρών- εκ των οποίων 16 ώρες μαθηματικών- που δεν έχουν ακόμα πληρωθεί. Οι γονείς είναι σε απόγνωση, γιατί, παρά τις σχετικές τους αιτήσεις προς τους αρμόδιους φορείς και τα όργανα διοίκησης του σχολείου, δεν υπήρξε ανταπόκριση, ούτε βελτίωση της κατάστασης.

Ο θεσμός των Πρότυπων Σχολείων είναι ένας δημόσιος θεσμός που έχει κερδίσει τα την εμπιστοσύνη της κοινωνίας, όπως φαίνεται άλλωστε και από τη ζήτηση που έχουν τα συγκεκριμένα σχολεία: μόνο στο Βαρβάκειο, έδωσαν φέτος εξετάσεις 800 παιδιά για την κάλυψη 96 θέσεων. Η εντυπωσιακή αυτή συμμετοχή, αντίστοιχη με των προηγούμενων ετών, πιστοποιεί τόσο τη θερμή αποδοχή του θεσμού των Προτύπων, εφόσον αυτά λειτουργούν κατά τα προβλεπόμενα, όσο και το κύρος και την ιστορική συμβολή του συγκεκριμένου σχολείου. Επιπλέον, καθιστά επιτακτική την προστασία του Βαρβάκειου και την ισότιμη, τουλάχιστον, μεταχείρισή του με τα υπόλοιπα σχολεία, από τους αρμόδιους εκπαιδευτικούς φορείς, όπως επιβάλλει άλλωστε η κείμενη νομοθεσία.

Με τη σημερινή όμως κατάσταση του Βαρβακείου, που υπολειτουργεί, γονείς και μαθητές, ιδιαίτερα της Α' τάξης, είναι απογοητευμένοι και εξοργισμένοι, βλέποντας ότι το αποτέλεσμα της προσπάθειας που κατέβαλαν, είναι αντίθετο των προσδοκιών τους. Στη δε Γ’ τάξη δεν διδάσκονται καθόλου Γλώσσα γιατί δεν υπάρχει φιλόλογος. Το γεγονός αυτό συνιστά σαφή υποβάθμιση και άνιση μεταχείριση του Βαρβακείου με αποτέλεσμα την άδικη επιβάρυνση των μαθητών.

Θα πρέπει, επίσης, να επισημανθεί, ότι οι ασαφείς διατυπώσεις των νομοθετικών ρυθμίσεων για τα Πρότυπα και Πειραματικά δημιούργησαν ένα πλέγμα πολλαπλών ερμηνειών σχετικά με το πού βρίσκεται η οργανική θέση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (ΠΠΣ), δημιουργώντας έτσι πλήρη σύγχυση σε εκπαιδευτικούς και διοίκηση. Η ετήσια παράταση της θητείας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα ΠΠΣ για ένα σχολικό έτος, δηλαδή έως τις 31/08/2019, που αποφάσισε το υπουργείο Παιδείας, δεν αποσαφηνίζει το θολό τοπίο. Επιπλέον, το τελευταίο διάστημα καταγράφεται μεγάλη φυγή των εκπαιδευτικών από τα ΠΠΣ της χώρας, αφού περίπου το 40% των 400, υψηλών προσόντων, εκπαιδευτικών που τα στελέχωσαν πρώτοι, το 2013, έχει ήδη αποχωρήσει από τα σχολεία αυτά.

Ο θεσμός των πρότυπων και Πειραματικών σχολείων όχι μόνο τυγχάνει τεράστιας αποδοχής από γονείς και μαθητές, αλλά επιπλέον διευρύνει τις διαθέσιμες επιλογές τους στο δημόσιο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ, χαρακτηρίζεται από το μικρότερο βαθμό ποικιλίας δημόσιων σχολείων και άρα διαθέσιμων επιλογών σε ειδικές ομάδες μαθητών, ώστε να καλλιεργήσουν τα ιδιαίτερα ταλέντα και κλίσεις τους, κάτι που συνιστά το βασικό διακύβευμα της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής στρατηγικής. Παρ’ όλ’ αυτά όμως, μόνο πέντε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία έχουν μείνει στη χώρα και αυτά για αποκλειστικά ιστορικούς λόγους, σύμφωνα με το Ν4327/15.

Τα Πρότυπα σχολεία δεν είναι σχολεία της ελίτ. Είναι δημόσια σχολεία που δέχονται μαθητές με υψηλές επιδόσεις κατόπιν εξετάσεων, καθώς η πρόσκληση απευθύνεται σε όλες τις κοινωνικές τάξεις και δεν πρέπει να απαξιώνονται. Είναι σχολεία που με τις υψηλές επιδόσεις των μαθητών ως μοναδική προϋπόθεση για τη φοίτησή τους, μπορούν να συμβάλουν με την ποιοτική εκπαίδευση που παρέχουν και στην κοινωνική εξέλιξη των μαθητών.

Για τον λόγο αυτό το Ποτάμι έχει προτείνει να επεκταθεί ο θεσμός σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, ώστε όλοι οι μαθητές να μπορούν να διεκδικήσουν ένα αναβαθμισμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον με βάση τις ικανότητές τους, χωρίς οι γονείς τους να αναγκάζονται να καταφεύγουν, στα ιδιωτικά σχολεία.

Το κύρος και η ιστορική συμβολή του Βαρβάκειου σχολείου, επιβάλλει την άμεση κάλυψη των διδακτικών κενών του, με βάση τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και με τρόπο που δύναται να αποκαταστήσει αξιοπρεπώς την εύρυθμη λειτουργία του πλέον διάσημου και ιστορικού δημόσιου σχολείου της χώρας, το οποίο αυτή τη στιγμή μόνο ως «Πρότυπο» δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων του Βαρβάκειου δε συνιστά προνομιακή μεταχείριση, αλλά αποτελεί εγγύηση για το δημόσιο σχολείο.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες προέβησαν τα αρμόδια όργανα (ΔΕΠΠΣ, ΕΠΕΣ, Διεύθυνση του σχολείου, Σύλλογος Διδασκόντων, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων) και πότε, για τον έγκαιρο προγραμματισμό για την κάλυψη των διδακτικών κενών και την εύρυθμη λειτουργία του Βαρβακείου;

2. Ποιος έχει την τελική ευθύνη για τη μη έγκαιρη κάλυψη των κενών του Βαρβακείου και την σημερινή του δυσλειτουργία;

3. Πότε προβλέπεται, και με ποιον τρόπο θα γίνει, η επίλυση των προβλημάτων των διδακτικών κενών του Βαρβακείου;

4. Έχει γίνει αποτίμηση του καθεστώτος και των διαδικασιών διακυβέρνησης των ΠΠΣ; Έχουν διαπιστωθεί πιθανές εμπλοκές, ασάφειες ή επικαλύψεις των οργάνων, και αν ναι, ποιες έχουν εντοπιστεί, και τι προτίθεται να κάνει το υπουργείο;

5. Ποιες ρυθμίσεις σκοπεύει να φέρει το Υπουργείο για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας στη συνεργασία των διοικητικών οργάνων, που εμπλέκονται στην στελέχωση και λειτουργία των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (ΠΠΣ);

6. Έχει γίνει, από το Υπουργείο, αποτίμηση της αποτελεσματικότητας της διοίκησης των μονάδων των ΠΠΣ, καθώς και της επάρκειας των κριτηρίων επιλογής τους;

7. Σκοπεύει το Υπουργείο να λάβει μέτρα για την αποσαφήνιση του πλαισίου και των διαδικασιών επιλογής και θητείας των καθηγητών των ΠΠΣ;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές:
Γιώργος Αμυράς – Β’ Αθηνών
Σπύρος Λυκούδης – Α’ Αθηνών
Γιώργος Μαυρωτάς – Αττικής
Γρηγόρης Ψαριανός – Β’ Αθηνών

Ενδιαφέροντα άρθρα

23.05.2023

Μετά τον αντιμνημονιακό ΣΥΡΙΖΑ, τι; του Γ. Βούλγαρη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
22.05.2023

Το τέλος του καιροσκοπικού ριζοσπαστισμού, του Β. Βαμβακά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
31.05.2022

Μεταπολιτική, μεταδημοκρατία, μετακόμματα, του Γ. Σιακαντάρη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για να διαχειριστεί τα στοιχεία χρήσης, στατιστικά πλοήγησης και άλλες λειτουργίες. Επισκεπτόμενοι τη σελίδα μας συμφωνείτε οτι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies.

OK